Ga naar hoofdinhoud

Voorbeeldles Vaarwegmarkering

Binnen de Europese vaarwateren kennen we twee systemen van vaarwegmarkering: 

 • Het Signi-betonningssysteem: voor alle binnenwateren (uitgezonderd Waddenzee, Westerschelde en Eems-Dollard);
 • IALA-A Maritiem Betonningsstelsel: voor zee, Waddenzee, Eems-Dollard en Westerschelde.
 • In de cursus Klein Vaarbewijs 1 bespreken we alleen het Signi-systeem. Het Maritiem Betonningsstelsel maakt deel uit van Klein Vaarbewijs 2.

  In beide systemen zijn er twee manieren om het vaarwater te markeren:

 • laterale betonnin: deze maakt de loop van het vaarwater zichtbaar;
 • cardinale betonning:: deze markeert obstakels.

 • Signi laterale betonning

  Laterale ton rood

  Laterale ton groen

  De betonningsrichting loopt gelijk aan de stroomrichting en die loopt bij rivieren altijd van 'berg naar zee', ofwel stroomafwaarts. 

  De rechteroever is de oever aan de rechterzijde, gezien 'met de stroom mee'. Aan de rechterzijde van de betonningsrichting liggen rode stompe tonnen of staan rode bakens op de oever.

  ezelsbrug

  Aan de linkerzijde van de betonningsrichting liggen groene spitse tonnen. 

  Laterale betonning basis


  Rode tonnen zijn altijd stomp. Als ze een topteken hebben is dat een rode cilinder.

  Groene tonnen zijn altijd spits. Als ze een topteken hebben is dat een groene kegel.

   Tonnen met toptekens

  De nummering van de tonnen

  De nummering van de tonnen loopt andersom: van zee naar berg. Rode tonnen zijn even genummerd, groene tonnen oneven.

  ezelsbrug

  Aanvullende markeringen

  ezelsbrug

  Naast de rode en groene tonnen bestaat er een aanvullende markering in de vorm van rood/wit en groen/wit gestreepte spartonnen of sparboeien (smalle tonnen). Ze komen voor op brede vaarwateren aan de buitenzijde van de hoofdbetonning. 

  De spartonnen markeren een dieptelijn. 

  Het vaarwater tussen de hoofdbetonning wordt gebruikt door de beroepsvaart. Het vaarwater tussen de hoofdbetonning en de aanvullende tonnen wordt bij voorkeur gebruikt door jachten. 

  Op deze manier ontstaat er een scheiding tussen pleziervaart en beroepsvaart, wat voor beide partijen prettig is.

  Scheidingstonnen

  Scheidingstonnen markeren een splitsing van vaarwateren. Ze zijn rood met groen en hebben de vorm van een bol. 

  We onderscheiden drie situaties: 

  1.

  Scheidingston hoofdvaarwater rechts

  Scheidingston hoofdvaarwater rechts.

  De ton is boven groen en onder rood.

  Je moet steeds denken vanuit de betonningsrichting.

  Hij ligt in de groene tonnenlijn.

  2.

  Scheidingston hoofdvaarwater links

  Scheidingston hoofdvaarwater links.

  Ook hier denken vanuit de betonningsrichting.

  De ton is boven rood en onder groen.

  Hij ligt in de rode tonnenlijn.

  3.

  Gelijk belang

  Scheidingston vaarwateren van gelijk belang.

  De ton is rood/groen horizontaal gestreept


  Enkele voorbeelden:

  Groen boven rood stroom afwaarts

  Groen boven rood stroomopwaarts

  Merk op dat de scheidingston onder het eiland dezelfde kleuren heeft als de scheidingston boven het eiland. Dat komt omdat je steeds moet redeneren vanuit de betonningsrichting. En ten opzichte van de betonningsrichting ligt voor beide tonnen het hoofdvaarwater rechts.

  Examentip: over de scheidingstonnen kunnen op het examen lastige vragen gesteld worden. En het zijn meestal driepuntsvragen. Oefen dit onderwerp goed met oefenvragen en oefenexamens. En maak altijd een tekening voordat je de vraag beantwoordt!


  Bijzondere markering

  Gele tonnen

  Gele ton

  Bijzondere markering

  Deze tonnen markeren bijvoorbeeld bagger- en ankerplaatsen, visserijgebieden en plaatsen waar waterskiën toegestaan is.


  Kribbakens

  Kribbaken groen

  Kribbaken rood

  Kribbakens markeren kribben in rivieren en strekdammen.

  Het zijn driehoekige bakens op een paal. Aan de rechterzijde zijn ze rood met de punt naar beneden, aan de linkerzijde groen met de punt naar boven.


  Splitsingspunt: walbaken

  Splitsingspunt

  Een walbaken is een driehoekig rood teken met de punt naar beneden gericht (boven) en een driehoekig groen teken met de punt naar boven gericht (beneden). Het kan zowel op de linker als de rechteroever staan en geeft een splitsing van vaarwegen aan.

  Licht: wit snel isofaselicht.


  Racon

  racon

  Een racon is een radar-antwoord-baken. Het kan worden geplaatst op een boei en fungeert als waarschuwing voor een gevaar. Een racon geeft een code terug wanneer hij een radarsignaal ontvangt van een op radar varend schip. 


  Midvaarwaterboei


  Midvaarwaterboeien

  Deze boei markeert het diepste punt van het vaarwater. Je kunt hem veilig aan beide kanten passeren.


  Markering haveningang

  Havenlichten

  De haven invarend, zie je aan stuurboord zijde een groen baken en aan bakboord zijde een rood baken.


  Markering afzonderlijk gevaar

  Afzonderlijk gevaar

  Deze ton wordt geplaatst recht boven het gevaar, bijvoorbeeld een wrak. Het is een zwarte ton met een rode band en twee zwarte bollen.

  Start nu de cursus